Услуги

Интериорен дизайн

Проектиране

То включва в себе си предварителен оглед и анализ на обекта, последван от архитектурно заснемане. Изготвя се двустранен договор, след което работата започва с функционално зониране на пространството и подготовка на идеен 2D проект. Следва създаване на фотореалистична 3D визуализация със съответните цветове, специфични материали и покрития, а за финал се изготвят технически чертежи и спецификации.

В Migliore Design предлагаме 3 пакета за проектиране:
Image
ВКЛЮЧЕНИ УСЛУГИ В ПРОЕКТИРАНЕ
ПАКЕТ BASIC
ПАКЕТ STANDARD
ПАКЕТ DELUX
Разработка на функционално разпределение (ЕТАП 1)
Подготовка на идеен проект (ЕТАП 2)
Създаване на работен проект (ЕТАП 3)
– Спецификация на използвани мебели
– Схеми за електроинсталация
– Схеми за ВиК
– План отппление и климатици
– План аспирация
– Софит /окачен таван/ и елементи от гипсокартон
– План на подови настилки и стенни облицовки
– Разгъвки на стени
– Подбор и проектиране на мебели

Интериорен дизайн

Проектиране + надзор при реализация

При избор на тази услуга, клиентът сам избира изпълнителите за реализация на вече проектираното от нас пространство, а MIGLIORE DESIGN се ангажира с т. нар. авторски надзор, който включва:

- периодично извършване на проверки за коректното изпълнение на проекта;
- контрол на текущите дейности, извършвани от подизпълнителите;
- договаряне на условия, цени и доставки при желание на клиента.

При тази услуга MIGLIORE DESIGN не поема отговорност за качеството на строително-монтажните дейности.

Интериорен дизайн

Проектиране + надзор + мениджмънт при реализация

При избор на тази услуга, MIGLIORE DESIGN се ангажира с целия процес от проект до ключ, като ние избираме подизпълнителите и поемаме отговорност за свършената работа. Към услугата предоставяме едногодишна застраховка след завършването на обекта.

Ще получите:
- Цялостно планиране на проектната реализация (Пакет Delux);
- Изготвяне на оферти за изпъленение;
- Извършване на всички видове строително-монтажни дейности;
- Наздор, контрол и координиране на подизпълнителите;
- Организация и съхранение на доставки стоки/материали;
- Проследяване за спазване на сроковете;
- Гаранция на изпълнените строително-монтажни дейности и доставените стоки/материали;

Направи запитване

Готов ли си да обогатиш своята среда на живот с MIGLIORE DESIGN?

Процес на работа

Етапи на проектиране

Разработка на функционално разпределение
Старт

Разработка на функционално разпределение

Взимаме предвид вашите идеи и желания, нужди и навици
Подготовка на идеен проект

Подготовка на идеен проект

Цялостна концепция за решение на интериора и визуализация
Създаване на работен проект

Създаване на работен проект

Документално обезпечаване със схеми, планове и детайли
Възможности за реализация

Възможности за реализация

Подготовка на оферти, авторски надзор или пълен мениджмънт

Процес на работа

Подробно описание на етапите на проектиране

Направи запитване

Искаш ли да получиш MIGLIORE DESIGN вдъхновение за твоето пространство?